UA-165979138-1

BIJGEBLEVEN ERVARING  

o

BIJGEBLEVEN ERVARING   CRECHES 

Ik vergeet nooit de zaak van een dame die een kinderdagverblijf runde .Op een dag hadden ouders klacht ingediend bij Kind en Gezin.  Men beweerde dat de vrouw  zich bezondigd had aan zedenfeiten met kinderen die aan haar zorgen waren toevertrouwd.

Kind en Gezin schorste de erkenning . Op slag was de vrouw haar inkomen kwijt.  Ze vocht de schorsing aan bij de Raad van State ,  in de kortgedingprocedure.   Als auditeur heb ik het standpunt van de vrouw bijgetreden .  Immers , zonder schorsing van de maatregel zou zij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel lijden.

De Raad had een andere mening  en verwierp het verzoek tot schorsing.

Zo kon de zaak ten gronde pas jaren later  opgeroepen worden.

Bij de behandeling ten gronde kwam de echtgenoot van de verzoekster ter terechtzitting meedelen dat zijn echtgenote overleden was ... aan kanker .  Er viel ineens een ijzige stilte in de zittingzaal .    

Feiten die beklijven.