UA-165979138-1

Over mij

NON STOP ERVARING IN RECHTSBIJSTAND SINDS 1970

                                                              BEROEPSLOOPBAAN

-  1 september 1970 : eedaflegging als advocaat voor het Hof van Beroep te Gent;

-   september 1970 : aanvang van de stage als advocaat aan de Balie van Kortrijk.

-   10 oktober 1970 : verkozen tot jongste gemeenteraadslid van Kortrijk. gezeteld van 1 januari 1971 tot eind 1982 ,  met uitzondering van februari 1972 tot en met april 1973 wegens vervulling van de militaire dienstplicht.

-   van september 1977 tot 4 april 1979 lid van de Studiedienst van de Staatssecretaris voor de hervorming der instellingen, Ferdinand De Bondt : voorbereiding van wetten ter uitvoering van het toenmalige Egmont-pact, onder meer : eerste ontwerp op het Arbitragehof  ( thans Grondwettelijk Hof ) en de sub-gewesten.

-  31 oktober 1973 : opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten aan de Balie van Kortrijk tot  15 november 1982 ;

-   15 november 1982 tijdelijk bestuurssecretaris in de Juridische Dienst van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

-  1 maart 1983 tot 12 maart 1985 eerst tijdelijk bestuurssecretaris, daarna vast benoemd in de Diensten van de Eerste Minister , Openbaar Ambt. 

-  6 april 1984 : bij ministerieel besluit van de Eerste Minister benoemd tot griffier-rapporteur Nederlandstalige Raad van Beroep van de Diensten van de Eerste Minister ;

-   13 maart 1985 : eedaflegging als adjunct-auditeur in de Raad van State,

-;  april 1987 : :eedaflegging als Auditeur in de Raad van State;

-  juni 1996 : eedaflegging als Eerste Auditeur in de Raad van State

-  van 13 maart 1995 tot 17 maart 1995 : deelnemer voor België aan het Eerste VN Wereldcongres over het Internationaal Recht in New-York ; 

-  op 6 september 2012 weder-ingeschreven op het Tableau van de Orde van Advocaten, met rang-inneming op 31 oktober 1973 ;

-  Op 14 december 2014 aanvaard als " Erkend arbiter bij het Cour d' Arbitrage et de Médiation de l' Europe du Nord "  ( C.A.R.E.N. )

-   Op 8 december 2021 : Outright winner of a Lawyer Monthly - Legal Award 2021 .

-   22 november 2022 : Lid van de Association of European Lawyers  AEA

-   25 september 2023 : verkozen door " the Leaders in Law - 2023 Global Awards " tot

Civil Litigation Expert of the Year in Belgium .

                                        


-   Ere-reserve luitenant in de Belgische Landmacht ( 2 juni 1992 )

-   Commandeur in de Leopoldsorde  ( Koninklijk Besluit van 11 april 2000 ) 

-   Grootofficier in de Kroonorde  ( Koninklijk Besluit 29 april 2008 )

TALENKENNIS 

- Nederlands :  moedertaal

- Getuigschrift dd 29 april 1986 kennis van de Franse taal , uitgereikt door jury in de Raad van State  

- " Zeugnis "  dd 5 november 1984 , grondige kennis van de Duitse taal, ( Ministerie van Justitie )

- september  2014 getuigschrift van de KUL over de kennis van het Juridisch Frans ( 80,87 % ) 

- Behoorlijke kennis van de Engelse taal : geslaagd in de taalproeven Engels tijdens het diplomatiek examen van juli 1981.