UA-165979138-1

Fotogalerij : mijn lange weg

Fotogalerij : mijn lange weg , hoe het begon  ... en , hoe het verder evolueerde .


1 september 1970 :  Foto genomen na de eedaflegging van advocaat in het Gerechtsgebouw van het Hof van Beroep , Koophandelsplein 23 GENT. 

2 juni 1998 : foto genomen in de Plechtige zaal van de Algemene Vergadering van de Raad van State , ter gelegenheid van het 50- jarig jubileum van de Raad van State .

MIJN GLOBAL AWARD 2023 .

Op de voorgrond ziet men mijn " prijs " ..

Op de achtergrond heb ik de foto weergegeven van de antieke horloge die , naar mijn vader ons vertelde , ooit nog in het huis van overgrootvader Pieter Jan Haesbrouck in Amiens ( Frankrijk ) heeft gestaan. Hij heeft daar met zijn drie zoons , onder wie ons grootvader Emile Théophile , gewoond van 1876 tot 1895 . Pieter Jan Haesbrouck stierf in Kortrijk op 23 februari 1920 in zijn veldhuisje aan de Veldstraat .

Ik vermeld hem hier omdat hij het in de negentiende eeuw wist te brengen van wolkammer tot succesvol industrieel .Kortrijk ,  29 december 2023 ..

SUGGESTIES VOOR BELASTINGVERLAGINGEN ?

Teneinde de kiezers te verleiden om op 9 juni 2024 toch voor hen te opteren slingeren partijen tal van beloften  de openbaarheid in .

Misschien zou men al een bescheiden begin kunnen maken met het schrappen van zogenaamde tijdelijke lastenverhogingen .  Bijvoorbeeld de alom bekende solidariteitsbijdrage .

Een flagranter voorbeeld kan gevonden worden in de pensioenfiches van menig begunstigde van een overheidspensioen , zoals die van de ondergetekende.

Op een dag zag ik op de pensioenfiche een maandelijkse aftrek voor mijn begrafenis. Ik kon me niet voorstellen dat ik van een staatsbegrafenis zou genieten.  Om toch zekerheid te krijgen belde ik de pensioendiensten op.  Ook hier weer de vaststelling :

- tijdelijke lasten worden definitief.

Men voorziet geen tussenkomst meer in de begrafeniskosten van de overleden overheidsdienaar, maar de maandelijkse bijdrage blijft afgehouden van zijn pensioen tot aan zijn overlijden .

                              6 mei 2024 .