UA-165979138-1

documenten

Als advocaat kan je wel eens  in een tuchtprocedure terechtkomen , die   analogieën  vertoont met het Boek van Kafka    :   Het Proces .


In die situatie ben ik ook terechtgekomen.  

Op 14 september 2022 liep ik bij de Tuchtraad voor Advocaten te Gent een schorsing op . Op de sociale media maakte ik daar reeds melding van . ( Facebook, Linkedin , Twitter )

 Ik tekende beroep aan bij de Voorzitter van de Tuchtraad van Beroep te Brussel. ( 28 september  2022 )

Op bladzijde 3 van mijn beroep ( zie de bijlage ) kan men de kern van het probleem vinden.

Het is niet uitgesloten dat lezers terugdenken aan de proloog van het boek MAX HAVELAAR van Multatuli  ( Eduard Douwes Dekker )  :  de uitspraak na een korte processcène : 

" Barbertje moet hangen " .

Verder verloop van de procedure :

Op 10 januari 2023 sprak de Tuchtraad van Beroep op aandringen van de stafhouder van de Balie van West Vlaanderen een strengere tuchtstraf uit ( operatie beschadiging )

Op 10 maart 2023 legde ik een voorziening in Cassatie neer . Daardoor is het geschil tegen de OVB voor het eerst aanhangig bij een Rechtsmacht , die niet is samengesteld uit belanghebbende partijen .  ( nuttige lezing hieromtrent kan men vinden in het arrest dokter Herman Le Compte c. België  , uitgesproken op 23 juni 1981 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg )

Nu de OVB in dit geding nagelaten heeft een stellingname in te dienen is het wachten op een vaststelling van een datum voor de behandeling van de zaak.  ( actualisering op 22 juli 2023 )


WILT U ONS CONTACTEREN? IK BEN ER VOOR U